Thuisdialyse met de NxStage

Sinds kort bied Dialysecentrum Ravenstein thuishemodialyse aan in de vorm van NxStage. Wilt u graag thuis in de eigen huiselijke omgeving dialyseren, neem dan contact met ons op voor de mogelijkheden. Lees hierover ook meer bij ” Meer informatie”.

 

Zichtbare zorg Indicatoren Dialysecentrum Ravenstein 2012

Jaarlijks leveren de zorginstellingen in Nederland informatie aan over hun kwaliteit. Enerzijds gebeurt dit d.m.v. certificatie en visitatie. Er zijn ook landelijke data, zogenaamde indicatoren, die aan de overheid worden aangeboden.

Hieronder staan de resultaten van deze Zichtbare Zorg indicatoren voor Dialysecentrum Ravenstein:

Indicator 1: Aantal patiënten bij de start van de dialyse met een klaring >15 ml: 0 %. Gemiddelde klaring van patiënten, die in 2012 gestart zijn: 5,2 ml/min. Dit betekent dat patiënten niet te vroeg starten met dialyse in Dialysecentrum Ravenstein.

Indicator 2: Voorbereidingstijd voor niertransplantatie: Aantal patiënten bij wie binnen 6 maanden na de start van de dialyse, de transplantatiestatus bekend is: 92%. Dit betekent dat bij de patiënten in Ravenstein tijdig bekend is of zij wel of niet in aanmerking komen voor een niertransplantatie.

Indicator 3: Dialysetoegang: Percentage patiënten, die meer dan 6 maanden op de pre- dialysepoli is behandeld en dan start met een vorm van dialyse met een functionerende shunt is 100 %. Dit betekent dat de patiënten goed voorberied zijn voor dialyse in Dialysecentrum Ravenstein.

Indicator 4: Pre- emptieve niertransplantatie is niet van toepassing, omdat in Ravenstein nog geen pre- dialysepoli draait.

Indicator 5: Volume: Aantal haemodialyse patiënten op 1-3-2013: 16.  Aantal peritoneaal dialysepatiënten: 0. Wij hopen in de toekomst ook peritoneaal dialyse aan te bieden.

Mocht u nog vragen hebben over deze indicatoren, neemt u dan contact met ons op.