Energiebesparing in Dialysecentrum Ravenstein

Bij de verbouwing van het pand voor Dialysecentrum Ravenstein in 2010 is naast zaken als gemak en comfort voor de patiënt ook gekeken naar Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Hieronder wordt o.a. verstaan dat bewust wordt omgegaan met het gebruik van water, gas en elektriciteit. Het afgelopen jaar zijn in ons centrum weer extra maatregelen genomen om dit verbruik terug te brengen. De samenwerking met de dialysefirma Fresenius is uitgebreid met het programma Eco4dialysis. Dit programma zorgt ervoor dat de waterinstallatie minder water verliest bij het zuiveren van het leidingwater; ook zorgt dit programma ervoor dat de dialysemachines minder stroom verbruiken. (meer…)