Patiënttevredenheid in Dialysecentrum Ravenstein periode 2012-2020

Toelichting: in bovenstaande tabel kunt u zien hoe de patiënttevredenheid in ons centrum is. Jaarlijks vragen wij aan onze patiënten of zij een enquête willen invullen. Dit is een landelijk opgestelde enquête (de CQ-index) waarbij zowel het centrum, als de artsen, de verpleegkundigen en de zorgassistenten worden beoordeeld. De enquête wordt jaarlijks door Nefrovisie bij de patiënten afgenomen.

Tevens wordt een oordeel over de verzorging gevraagd (voeding en drank). In de loop der jaren is de vraagstelling enigszins gewijzigd, waardoor nieuwe onderdelen zijn beoordeeld en oude zijn vervallen. Niet altijd is het mogelijk om de waardering per onderdeel weer te geven. U ziet in de tabel de beoordeling, die de patiënten ons de afgelopen jaren hebben gegeven.