Poli nierziekten

In het dialysecentrum hebben we ook ruimte voor poliklinische controles. Hier verzorgen wij de poliklinische controles bij patiënten met nierziekten. We hebben veel informatiemateriaal over nierziekten, alsook over dialyse en niertransplantatie. Ook geven wij voorlichting over niertransplantatie, nierdonatie en bereiden wij patiënten en donoren voor op een niertransplantatie.

Uw huisarts kan u naar ons centrum verwijzen. U kunt telefonisch contact met ons opnemen via telefoonnummer: 0486-417120. Uw huisarts kan u ook verwijzen via Zorgdomein (via JBZ met als locatie Ravenstein).

De volgende informatie kunt u ook via internet raadplegen: