Wat is dialyse?

Als de nieren niet meer (goed) werken

Nieren verwijderen afvalstoffen en water uit het bloed. Werken de nieren niet goed, dan hopen zich teveel afvalstoffen op in het bloed en wordt het lichaam ziek (niervergiftiging).  Als de nieren nog voor een deel werken, kunnen medicijnen en een dieet helpen. Als dit niet meer voldoende helpt, dan biedt dialyse een oplossing. Op een kunstmatige manier wordt het teveel aan afvalstoffen en vocht uit het lichaam verwijderd.

Vormen van dialyse

Dialyseren kan op twee manieren. Bij hemodialyse wordt het bloed buiten het lichaam “gereinigd” van afvalstoffen met behulp van een kunstnier en een dialysemachine. Bij peritoneaaldialyse wordt steriele vloeistof in de buikholte gebracht via een slangetje in de buik. Het buikvlies werkt als een filter waardoor de afvalstoffen en het teveel aan vocht verwijderd worden.
In Dialysecentrum Ravenstein zijn alle vormen van dialysebehandeling mogelijk: hemodialyse, hemodiafiltratie-online en peritoneaal dialyse. Ook geven wij voorlichting over niertransplantatie, nierdonatie en bereiden wij patiënten en donoren voor op een niertransplantatie.    Tevens verzorgen wij de poliklinische controles na een niertransplantatie of na een nierdonatie.

Dialyseren: niets is meer hetzelfde

Een dialysebehandeling is erg ingrijpend in iemands leven. Zo moeten patiënten naast de behandeling ook een dieet volgen. Fulltime werken is vaak onmogelijk. Vakanties en uit eten gaan vragen extra organisatie. In het dialysecentrum Ravenstein proberen wij u hier zo goed mogelijk bij te helpen. Wij werken met eigen diëtistes en een maatschappelijk werker. Zij kunnen met u overleggen in het centrum. We hebben aparte ruimtes waar u rustig met hen kan praten.

De Nierstichting heeft meerdere folders over nierziekten en dialysebehandeling. M.b.v. onderstaande links, kunt u deze informatie inzien: