Author Archives: Dialyse centrum Ravenstein

Groene elektriciteit voor Dialysecentrum Ravenstein

Groene energie

Bij Dialysecentrum Ravenstein hechten we veel waarde aan duurzaam ondernemen. Toen ons laatste energiecontract afliep, hebben wij om die reden onze elektriciteit groen ingekocht. Wij hebben voor Eneco HollandseWind® met Milieukeur van SMK (Stichting Milieukeur) gekozen. Dit Milieukeur is belangrijk, omdat het bewijst dat onze stroom duurzaam opgewekt is in Nederland. Dit wordt door een onafhankelijke certificatie-instelling jaarlijks getoetst.

De afname van windenergie uit een Nederlands park is voor ons een bewuste stap vooruit. Hiermee verlagen we onze CO2-uitstoot en ondernemen we een stuk duurzamer. Bovendien dragen we bij aan meer duurzame energieproductie in Nederland.

In 2023 levert dit ons 37.000 kg CO2-besparing op. Dit is evenveel als
wat 1.600 bomen in een jaar tijd aan CO2 opnemen.

Meer informatie over hoe wij onze elektriciteit Groen Geregeld hebben?

Kijk op https://www.eneco.nl/groengeregeld

Dialysecentrum op lokale omroep Walraven

In november heeft de lokale omroep Walraven ons centrum bezocht en TV-opnames gemaakt van Dialysecentrum Ravenstein en van interviews met Thelma van der Heijden (hoofdverpleegkundige) en Daan Hollander (directeur).

Voor geïnteresseerden: de uitzending staat gepland op woensdag 7 december. Mocht u de uitzending hebben gemist, dan blijft de uitzending vindbaar op de website van omroep Walraven: https://www.omroepwalraven.nl/uitzending_gemist.html

Patiënten van Dialysecentrum Ravenstein (DCR) kunnen hun gegevens d.m.v. een app opvragen.

Vanaf eind september 2022 kunnen patiënten van DCR een deel van hun gegevens uit het EPD (elektronisch patiënten dossier) van Dialysecentrum Ravenstein opvragen via een app op hun mobiele telefoon of op hun computer. Deze app is een PGO: een Persoonlijke Gezondheids Omgeving (een voorbeeld is de app “Gezondheidsmeter”). De patiënten kunnen hun ECG, de uitslagen van röntgen onderzoek en de door ons gemaakte brieven via deze app inzien en opslaan op hun telefoon en/of computer. Daarnaast kunnen ze hun eigen Basis Gegevens Zorg (naam, adres, geboortedatum, telefoon, E-mail etc.) opvragen en opslaan. Mocht er iets verkeerd zijn ingevoerd, dan kan de patiënt ons daar op wijzen.

(meer…)

Patiënttevredenheid in Dialysecentrum Ravenstein periode 2012-2020

Toelichting: in bovenstaande tabel kunt u zien hoe de patiënttevredenheid in ons centrum is. Jaarlijks vragen wij aan onze patiënten of zij een enquête willen invullen. Dit is een landelijk opgestelde enquête (de CQ-index) waarbij zowel het centrum, als de artsen, de verpleegkundigen en de zorgassistenten worden beoordeeld. De enquête wordt jaarlijks door Nefrovisie bij de patiënten afgenomen.

Tevens wordt een oordeel over de verzorging gevraagd (voeding en drank). In de loop der jaren is de vraagstelling enigszins gewijzigd, waardoor nieuwe onderdelen zijn beoordeeld en oude zijn vervallen. Niet altijd is het mogelijk om de waardering per onderdeel weer te geven. U ziet in de tabel de beoordeling, die de patiënten ons de afgelopen jaren hebben gegeven.

Green nephrology-vervolg

In vervolg op ons vorig bericht over zuinig omgaan met energie en water, is deze week de nieuwe softwareversie voor de AquaA waterinstallatie van Dialysecentrum Ravenstein geïnstalleerd.

Hierdoor is verdere optimalisatie bereikt op de volgende zaken, die gerelateerd zijn aan stroom- en waterverbruik:

• Snellere hersteltijd van de dialysewatervoorziening na stroomuitval.
• Alle apparaten worden af-fabriek geleverd met de meest economische configuratie.
• Introductie van een 31-daagse service datarecorder met minieme intervallen met alle meetwaarden die worden aanbevolen voor de operationele documentatie volgens ISO 23500.
• Revisie van de opbrengstregeling: dit is een watersparende schakelfunctie.
• Opbrengstregeling ECO waarbij de installatie zeer zuinig omgaat met water en elektriciteit.
• Optimalisatie van automatische pompschakeling P2. Deze energiesparende schakelfunctie voorkomt onnodige pompschakelingen.
• Optimalisatie van warmtedesinfectie van ultrafiltratie optie met als gevolg minder gebruik van elektriciteit.
• Ring hoofdconfiguratie kan nu worden aangemeld in het servicemenu, zodat het systeem de vereiste hoeveelheid chemisch ontsmettingsmiddel nauwkeuriger kan berekenen.
• De AquaHT warmwaterdesinfectietank kan nu worden aangepast aan de lokale behoeften om verder water en energie te besparen. Variabele instelling van bewaartemperatuur en opslagvolume mogelijk.

Dialysecentrum Ravenstein in het Brabants Dagblad

Deze maand stond er een artikel over Dialysecentrum Ravenstein in het Brabants Dagblad. Jan Gubbels is dialysepatiënt bij Dialysecentrum Ravenstein en werd geïnterviewd over zijn ervaringen met dialyseren in Ravenstein. In het interview gaat hij in op de dialyse en het belang van beweging voor hem als dialysepatiënt.

Benieuwd naar het volledige artikel kijk dan op de website van het Brabants Dagblad.

"Green nephrology"

In het kader van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen is de afgelopen jaren gekeken waar verbetering kon plaatsvinden in de zin van minder gebruik van gas, elektriciteit en water. Met goede isolatie, dubbel glas en vloerverwarming en dankzij betere temperatuur-instelling van het gebouw alsook glasfolie kon het gasverbruik worden teruggebracht.

Het merendeel van de lampen in Dialysecentrum Ravenstein zijn vervangen door LED-verlichting wat resulteert in een lager elektriciteitsverbruik.

Hemodialysebehandeling is een proces waarbij veel water en elektriciteit wordt gebruikt. De waterinstallatie, die zuiver water (permeaat) maakt voor de hemodialyse behandeling, is de AquaA van de firma Fresenius. Deze installatie produceert vraag gestuurd permeaat. Dit betekent dat de AquaA afhankelijk van de vraag naar permeaat (het aantal actieve behandelingen) de benodigde hoeveelheid gezuiverd water produceert. Met de ECO modus verbruikt de installatie ongeveer de helft aan energie.

M.b.t. het waterverbruik staat het rendement van de installatie ingesteld op 85% (Maximaal). Dit betekent dat de AquaA van het binnenkomende water 85% permeaat maakt en 15% concentraat wat naar de afvoer gaat. Concentraat van de AquaA2 en niet gebruikt permeaat vanuit de ringleiding gaan terug naar de breektank van de AquaA. Deze worden in de breektank van de AquaA gemengd met vers onthard water en gaan opnieuw het proces in.

De komende jaren zullen we samen met de firma Fresenius kijken of meer besparing is te realiseren op het gebruik van elektriciteit en water.

Dialyse met een goede conditie!

De beeldvorming over wat dialyse patiënten kunnen, wordt vaak erg negatief in de pers gebracht.
Gelukkig is dat niet de realiteit. Patiënten doen en kunnen veel meer dan in de kranten staat.
In het artikel in het Brabants Dagblad en de Gelderlander vertellen we wat we in Dialysecentrum Ravenstein doen om de conditie van onze patiënten te verbeteren.
We zien erg goede resultaten van deze begeleiding. En nog belangrijker: onze patiënten voelen zich veel beter en zijn erg tevreden!

Lees het volledige artikel op de website van het Brabants Dagblad of download het als PDF via deze link.