Author Archives: Dialyse centrum Ravenstein

Kwaliteitsindicatoren van Dialysecentrum Ravenstein 2012-2019

Sinds de oprichting van Dialysecentrum Ravenstein staat de beste kwaliteit van zorg hoog in het vaandel. Dialysecentrum Ravenstein heeft de afgelopen jaren meerdere kwaliteitscertificaten behaald. Een overzicht van deze certificaten, maar ook van de kwaliteitsindicatoren van de Inspectie Gezondheidszorg IgJ en van Zorginstituut Nederland, vind je op de pagina kwaliteit.

Dialyse met een goede conditie!

De beeldvorming over wat dialyse patiënten kunnen, wordt vaak erg negatief in de pers gebracht.
Gelukkig is dat niet de realiteit. Patiënten doen en kunnen veel meer dan in de kranten staat.
In het artikel in het Brabants Dagblad en de Gelderlander vertellen we wat we in Dialysecentrum Ravenstein doen om de conditie van onze patiënten te verbeteren.
We zien erg goede resultaten van deze begeleiding. En nog belangrijker: onze patiënten voelen zich veel beter en zijn erg tevreden!

Lees het volledige artikel op de website van het Brabants Dagblad of download het als PDF via deze link.

Energiebesparing in Dialysecentrum Ravenstein

Bij de verbouwing van het pand voor Dialysecentrum Ravenstein in 2010 is naast zaken als gemak en comfort voor de patiënt ook gekeken naar Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Hieronder wordt o.a. verstaan dat bewust wordt omgegaan met het gebruik van water, gas en elektriciteit. Het afgelopen jaar zijn in ons centrum weer extra maatregelen genomen om dit verbruik terug te brengen. De samenwerking met de dialysefirma Fresenius is uitgebreid met het programma Eco4dialysis. Dit programma zorgt ervoor dat de waterinstallatie minder water verliest bij het zuiveren van het leidingwater; ook zorgt dit programma ervoor dat de dialysemachines minder stroom verbruiken. (meer…)

Dialysecentrum Ravenstein behaalt als eerste zelfstandige kliniek module A1 van VIPP

Dialysecentrum Ravenstein is er als eerste Zelfstandig Behandel Centrum (ZBC) in Nederland in geslaagd certificering te verkrijgen voor module A1 van VIPP. Volgens de certificerende organisaties Lloyds en Norea heeft Dialysecentrum Ravenstein (DCR) de toets op 16 juli jl. met verve doorstaan en is daarmee voorloper binnen de groep ZBC’s. Vroegtijdige verkrijging van deze certificering past binnen het streven om landelijk een toppositie in te nemen als zelfstandig dialysecentrum. Gestart in 2011 slaagde DCR er al na enkele jaren in zich in landelijk opzicht te onderscheiden door een zeer hoog prestatieniveau en zeer goede cliëntwaarderingen. DCR streeft ernaar de volgende drie modules binnen anderhalf jaar te implementeren. (meer…)

Dialysecentrum Ravenstein AVG proof

Op 8 mei 2018 ontving Dialysecentrum Ravenstein het AVG certificaat van het European Certification Bureau Nederland. Hiermee verklaart het ECB dat Dialysecentrum Ravenstein voldoet aan de wettelijke eisen zoals gesteld in het portaal ‘Waveland dataveiligheid’ ter invulling van de wettelijke verplichtingen voortkomend uit Verordening EU 2016/679 “Algemene Verordening Gegevensbescherming”.

Wij hebben sinds deze maand ook een privacybeleid op de website staan, waarin u kunt zien welke gegevens wij van u verzamelen en waarom. Mocht u vragen hebben over hoe wij met uw gegevens omgaan en hoe wij uw gegevens beveiligen dan kan u hier altijd contact over opnemen.

Dialysefietsen in Dialysecentrum Ravenstein

Sinds 2017 heeft Dialysecentrum Ravenstein dialysefietsen, waarbij de patiënt tijdens de dialyse aan de conditie kan werken. Bij de fiets is een groot Tv-scherm waarop steden in Nederland of elders in de wereld kunnen worden gekozen. Met de bedieningsset kunnen mensen interactieve fietstochten maken in tientallen plaatsen: in Nijmegen en Den Bosch maar bijvoorbeeld ook in Amsterdam, New York, Rome en in Jakarta. Zelfs waterfietsen in Amsterdam en Venetië is mogelijk.

Lees verder…

Succesvolle hercertificering HKZ en visitatie Nefrovisie

In september 2015 vond de uitgebreide 3-jaarlijkse HKZ-hercertificering plaats door Lloyd’s  waarbij Dialysecentrum Ravenstein ook werd gevisiteerd door materiedeskundigen van Nefrovisie. Bij de vergelijking met andere dialyse-afdelingen in Nederland bleek Dialysecentrum Ravenstein de beste patiëntoverleving te hebben van Nederland. Het tweedaagse bezoek door het certificering-visitatieteam liet zien dat de kwaliteit en veiligheid zeer goed geborgd zijn in het centrum. Het team is trots dat geen enkele op- of aanmerking ten aanzien van onze zorg werd gegeven!

Volkskrant: Thuisdialyse geeft vrijheid én goed gevoel

In de Volkskrant werd deze week aandacht besteed aan de voordelen van thuisdialyse. Naast een interview met Marjon van Hek, zelf diabeet, over de voordelen van thuisdialyse, komt ook nefroloog en directeur van Dialysecentrum Ravenstein Daan Hollander aan het woord. Hij vertelt over de NxStage, Dialyseren in Dialysecentrum Ravenstein, vakantiedialyse en de vergoedingen van verzekeraars.

Klik hier voor het volledige artikel uit de Volkskrant