Kwaliteitsindicatoren van Dialysecentrum Ravenstein 2012-2019

Sinds de oprichting van Dialysecentrum Ravenstein staat de beste kwaliteit van zorg hoog in het vaandel. Dialysecentrum Ravenstein heeft de afgelopen jaren meerdere kwaliteitscertificaten behaald. Een overzicht van deze certificaten, maar ook van de kwaliteitsindicatoren van de Inspectie Gezondheidszorg IgJ en van Zorginstituut Nederland, vind je op de pagina kwaliteit.

Dialyse met een goede conditie!

De beeldvorming over wat dialyse patiënten kunnen, wordt vaak erg negatief in de pers gebracht.
Gelukkig is dat niet de realiteit. Patiënten doen en kunnen veel meer dan in de kranten staat.
In het artikel in het Brabants Dagblad en de Gelderlander vertellen we wat we in Dialysecentrum Ravenstein doen om de conditie van onze patiënten te verbeteren.
We zien erg goede resultaten van deze begeleiding. En nog belangrijker: onze patiënten voelen zich veel beter en zijn erg tevreden!

Lees het volledige artikel op de website van het Brabants Dagblad of download het als PDF via deze link.

Energiebesparing in Dialysecentrum Ravenstein

Bij de verbouwing van het pand voor Dialysecentrum Ravenstein in 2010 is naast zaken als gemak en comfort voor de patiënt ook gekeken naar Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Hieronder wordt o.a. verstaan dat bewust wordt omgegaan met het gebruik van water, gas en elektriciteit. Het afgelopen jaar zijn in ons centrum weer extra maatregelen genomen om dit verbruik terug te brengen. De samenwerking met de dialysefirma Fresenius is uitgebreid met het programma Eco4dialysis. Dit programma zorgt ervoor dat de waterinstallatie minder water verliest bij het zuiveren van het leidingwater; ook zorgt dit programma ervoor dat de dialysemachines minder stroom verbruiken. (meer…)

Dialysecentrum Ravenstein behaalt als eerste zelfstandige kliniek module A1 van VIPP

Dialysecentrum Ravenstein is er als eerste Zelfstandig Behandel Centrum (ZBC) in Nederland in geslaagd certificering te verkrijgen voor module A1 van VIPP. Volgens de certificerende organisaties Lloyds en Norea heeft Dialysecentrum Ravenstein (DCR) de toets op 16 juli jl. met verve doorstaan en is daarmee voorloper binnen de groep ZBC’s. Vroegtijdige verkrijging van deze certificering past binnen het streven om landelijk een toppositie in te nemen als zelfstandig dialysecentrum. Gestart in 2011 slaagde DCR er al na enkele jaren in zich in landelijk opzicht te onderscheiden door een zeer hoog prestatieniveau en zeer goede cliëntwaarderingen. DCR streeft ernaar de volgende drie modules binnen anderhalf jaar te implementeren. (meer…)

Dialysecentrum Ravenstein AVG proof

Op 8 mei 2018 ontving Dialysecentrum Ravenstein het AVG certificaat van het European Certification Bureau Nederland. Hiermee verklaart het ECB dat Dialysecentrum Ravenstein voldoet aan de wettelijke eisen zoals gesteld in het portaal ‘Waveland dataveiligheid’ ter invulling van de wettelijke verplichtingen voortkomend uit Verordening EU 2016/679 “Algemene Verordening Gegevensbescherming”.

Wij hebben sinds deze maand ook een privacybeleid op de website staan, waarin u kunt zien welke gegevens wij van u verzamelen en waarom. Mocht u vragen hebben over hoe wij met uw gegevens omgaan en hoe wij uw gegevens beveiligen dan kan u hier altijd contact over opnemen.

Dialysefietsen in Dialysecentrum Ravenstein

Sinds 2017 heeft Dialysecentrum Ravenstein dialysefietsen, waarbij de patiënt tijdens de dialyse aan de conditie kan werken. Bij de fiets is een groot Tv-scherm waarop steden in Nederland of elders in de wereld kunnen worden gekozen. Met de bedieningsset kunnen mensen interactieve fietstochten maken in tientallen plaatsen: in Nijmegen en Den Bosch maar bijvoorbeeld ook in Amsterdam, New York, Rome en in Jakarta. Zelfs waterfietsen in Amsterdam en Venetië is mogelijk.

Lees verder…

Het gaat goed met Dialysecentrum Ravenstein

Dialysecentrum Ravenstein kijkt tevreden terug op de eerste vijf jaren van haar bestaan: het is tevreden over waar het centrum nu staat, qua kwaliteitsniveau, voorzieningen, bevlogen medewerkers en vooral ook tevreden patiënten. Volgens directeur en nefroloog dr. Daan Hollander voldoet het dialysecentrum aan de wens van de patiënten aan kwalitatief hoogwaardige maar ook heel persoonlijke zorg in een kleinschalige kliniek. Hij geeft aan dat ook alle betrokken  collega-nefrologen het persoonlijke karakter van het centrum belangrijk vinden, maar dat ook bij hen de kwaliteit van de medische zorg voorop staat. Dat zij hierin slagen, bewijzen de onlangs opnieuw gehouden certificeringsbezoeken en visitaties door beoordelende instellingen dat.

Niet achterover leunen

Dr. Hollander geeft aan dat zij, de nefrologen, verpleegkundigen en andere medewerkers, zeker niet tevreden achterover kunnen leunen, na deze positieve beoordelingen. Integendeel. Hollander: ‘Dat past niet bij ons team. We zijn allemaal heel gedreven, willen verder vernieuwen, innoveren, verbeteren. Dat zit nou eenmaal in ons en dat drijft ons. Daarom ook zijn we dit centrum begonnen.’

Mooie kans

Dialysecentrum Ravenstein is het resultaat van een goede samenwerking tussen collega’s van het Jeroen Bosch Ziekenhuis en Ziekenhuis Bernhoven (Uden). Zij zagen het starten van een geheel nieuw centrum als een heel bijzondere kans: de kans om helemaal vanaf nul te beginnen. Een mooie locatie werd gevonden in het landelijk gelegen Ravenstein (in de driehoek Nijmegen, Den Bosch en Oss/Uden/Veghel). Zij ontwikkelden een bouwplan op maat, kozen voor hoogwaardige medische, technische en duurzame voorzieningen, bouwden aan een hecht, stabiel team van medewerkers. En, gelukkig kwamen ook de patiënten!

Certificeringen

Daan Hollander geeft aan dat in de afgelopen vijf jaar steeds weer verbeteringen zijn aangebracht: in de voorzieningen: in de omgeving binnen en buiten en in de verdere opleiding en training van medewerkers. De betrokken specialisten en medewerkers legden zichzelf steeds hogere normen op. Dit resulteerde drie jaar geleden al in een HKZ-certificering (Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector). Een certificering die voor drie jaar geldig was. Daarom moest in september 2015 al weer opnieuw gecertificeerd worden. De twee dagen durende certificering door Lloyds en de tweedaagse visitatie door Nefrovisie in het kader hiervan toonden aan dat het dialysecentrum haar eigen normen behoorlijk hoog gesteld had: er kwam geen enkele op- of aanmerking!

Onlangs werd dit niveau bevestigd met de toekenning van het ZKN-keurmerk. Hierbij moeten zelfstandige klinieken voldoen aan de strenge eisen van kwaliteit en professionaliteit die ook gelden voor reguliere ziekenhuizen ten aanzien van het functioneren van de kliniek en voor de kwaliteit van het gehele zorgproces (intake, behandeling, veiligheid, infectiepreventie, wachttijden en klanttevredenheid).

‘Ik kan niet ontkennen dat ik daar heel trots op ben, want dat kunnen we alleen maar bereiken door de continue inzet van mijn collega-nefrologen, onze verpleegkundigen en andere medewerkers’, aldus Hollander.

ZKN certificaat

Medewerkers van Dialysecentrum Ravenstein ontvangen als eerste Dialysecentrum in Nederland het ZKN-certificaat

En wat nu?

Op de vraag ‘wat er dan nu nog moet gebeuren?’ geeft Hollander aan dat zij ten eerste moeten zorgen dat ze op dit hoge kwaliteitsniveau blijven presteren. Dat moet voor de patiënten en voor henzelf. Want daaruit halen zij hun motivatie. Dit betekent dus constant bijstellen van normen, implementeren van nieuwe kennis, methoden en technieken. Investeren in apparatuur en in mensen.

Hollander: ‘Daarnaast streven we ernaar om een optimale patiëntenbezetting in het centrum te krijgen. Het centrum draait nu bedrijfseconomisch gezond, maar dat kan nog verbeterd worden. Daarmee creëren we een buffer voor toekomstige investeringen.’

Centrum in plaats van thuisdialyse

De afgelopen jaren is de thuishemodialyse sterk gepropageerd. Hoewel Hollander en zijn collega-nefrologen ervan overtuigd zijn dat dit een fijne oplossing kan bieden voor patiënten in hun thuisomgeving, blijkt dat veel patiënten toch de voorkeur geven aan dialyse in een centrum. Om diverse redenen. Vaak vindt men thuisdialyse te belastend. Het mooie is dat de patiënten in Ravenstein de dialysebehandeling daar zien als een tussenvorm van dialyseren in een ziekenhuis en thuisdialyse.

Het dialysecentrum wil ook meer gelegenheid bieden aan bezoekende dialysepatiënten (o.a. buitenlandse patiënten die op bezoek komen in Nederland). Zij bevorderen dit zelfs door in samenwerking met hotels bezoekersreizen naar Nederland aan te bieden.

Hiermee bieden zij Nederlandse en buitenlandse dialysepatiënten de mogelijkheid om toch die reis te maken, die anders moeilijk te realiseren is. ‘Per slot van rekening is er binnen een uurtje rijden van Ravenstein heel veel te zien en te beleven in Nederland’, aldus Hollander.

Tenslotte

Daan Hollander besluit: ‘Ik, en ik denk dat ik mede namens mijn collega’s spreek, ben nog iedere dag blij dat we jaren geleden het besluit hebben genomen om dit dialysecentrum op te richten. Het is zo mooi om dicht bij je patiënten te zijn. Te zien dat ze tevreden zijn als ze hier zijn, ondanks hun ziekte. De menselijke maat, die voel je hier in de praktijk.’

Geschreven op:

Succesvolle hercertificering HKZ en visitatie Nefrovisie

In september 2015 vond de uitgebreide 3-jaarlijkse HKZ-hercertificering plaats door Lloyd’s  waarbij Dialysecentrum Ravenstein ook werd gevisiteerd door materiedeskundigen van Nefrovisie. Bij de vergelijking met andere dialyse-afdelingen in Nederland bleek Dialysecentrum Ravenstein de beste patiëntoverleving te hebben van Nederland. Het tweedaagse bezoek door het certificering-visitatieteam liet zien dat de kwaliteit en veiligheid zeer goed geborgd zijn in het centrum. Het team is trots dat geen enkele op- of aanmerking ten aanzien van onze zorg werd gegeven!