Dialysecentrum Ravenstein behaalt als eerste zelfstandige kliniek module A1 van VIPP

Dialysecentrum Ravenstein is er als eerste Zelfstandig Behandel Centrum (ZBC) in Nederland in geslaagd certificering te verkrijgen voor module A1 van VIPP. Volgens de certificerende organisaties Lloyds en Norea heeft Dialysecentrum Ravenstein (DCR) de toets op 16 juli jl. met verve doorstaan en is daarmee voorloper binnen de groep ZBC’s. Vroegtijdige verkrijging van deze certificering past binnen het streven om landelijk een toppositie in te nemen als zelfstandig dialysecentrum. Gestart in 2011 slaagde DCR er al na enkele jaren in zich in landelijk opzicht te onderscheiden door een zeer hoog prestatieniveau en zeer goede cliëntwaarderingen. DCR streeft ernaar de volgende drie modules binnen anderhalf jaar te implementeren. (meer…)

Dialysecentrum Ravenstein AVG proof

Op 8 mei 2018 ontving Dialysecentrum Ravenstein het AVG certificaat van het European Certification Bureau Nederland. Hiermee verklaart het ECB dat Dialysecentrum Ravenstein voldoet aan de wettelijke eisen zoals gesteld in het portaal ‘Waveland dataveiligheid’ ter invulling van de wettelijke verplichtingen voortkomend uit Verordening EU 2016/679 “Algemene Verordening Gegevensbescherming”.

Wij hebben sinds deze maand ook een privacybeleid op de website staan, waarin u kunt zien welke gegevens wij van u verzamelen en waarom. Mocht u vragen hebben over hoe wij met uw gegevens omgaan en hoe wij uw gegevens beveiligen dan kan u hier altijd contact over opnemen.

Dialysefietsen in Dialysecentrum Ravenstein

Sinds 2017 heeft Dialysecentrum Ravenstein dialysefietsen, waarbij de patiënt tijdens de dialyse aan de conditie kan werken. Bij de fiets is een groot Tv-scherm waarop steden in Nederland of elders in de wereld kunnen worden gekozen. Met de bedieningsset kunnen mensen interactieve fietstochten maken in tientallen plaatsen: in Nijmegen en Den Bosch maar bijvoorbeeld ook in Amsterdam, New York, Rome en in Jakarta. Zelfs waterfietsen in Amsterdam en Venetië is mogelijk.

Lees verder…

Het gaat goed met Dialysecentrum Ravenstein

Dialysecentrum Ravenstein kijkt tevreden terug op de eerste vijf jaren van haar bestaan: het is tevreden over waar het centrum nu staat, qua kwaliteitsniveau, voorzieningen, bevlogen medewerkers en vooral ook tevreden patiënten. Volgens directeur en nefroloog dr. Daan Hollander voldoet het dialysecentrum aan de wens van de patiënten aan kwalitatief hoogwaardige maar ook heel persoonlijke zorg in een kleinschalige kliniek. Hij geeft aan dat ook alle betrokken  collega-nefrologen het persoonlijke karakter van het centrum belangrijk vinden, maar dat ook bij hen de kwaliteit van de medische zorg voorop staat. Dat zij hierin slagen, bewijzen de onlangs opnieuw gehouden certificeringsbezoeken en visitaties door beoordelende instellingen dat.

Niet achterover leunen

Dr. Hollander geeft aan dat zij, de nefrologen, verpleegkundigen en andere medewerkers, zeker niet tevreden achterover kunnen leunen, na deze positieve beoordelingen. Integendeel. Hollander: ‘Dat past niet bij ons team. We zijn allemaal heel gedreven, willen verder vernieuwen, innoveren, verbeteren. Dat zit nou eenmaal in ons en dat drijft ons. Daarom ook zijn we dit centrum begonnen.’

Mooie kans

Dialysecentrum Ravenstein is het resultaat van een goede samenwerking tussen collega’s van het Jeroen Bosch Ziekenhuis en Ziekenhuis Bernhoven (Uden). Zij zagen het starten van een geheel nieuw centrum als een heel bijzondere kans: de kans om helemaal vanaf nul te beginnen. Een mooie locatie werd gevonden in het landelijk gelegen Ravenstein (in de driehoek Nijmegen, Den Bosch en Oss/Uden/Veghel). Zij ontwikkelden een bouwplan op maat, kozen voor hoogwaardige medische, technische en duurzame voorzieningen, bouwden aan een hecht, stabiel team van medewerkers. En, gelukkig kwamen ook de patiënten!

Certificeringen

Daan Hollander geeft aan dat in de afgelopen vijf jaar steeds weer verbeteringen zijn aangebracht: in de voorzieningen: in de omgeving binnen en buiten en in de verdere opleiding en training van medewerkers. De betrokken specialisten en medewerkers legden zichzelf steeds hogere normen op. Dit resulteerde drie jaar geleden al in een HKZ-certificering (Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector). Een certificering die voor drie jaar geldig was. Daarom moest in september 2015 al weer opnieuw gecertificeerd worden. De twee dagen durende certificering door Lloyds en de tweedaagse visitatie door Nefrovisie in het kader hiervan toonden aan dat het dialysecentrum haar eigen normen behoorlijk hoog gesteld had: er kwam geen enkele op- of aanmerking!

Onlangs werd dit niveau bevestigd met de toekenning van het ZKN-keurmerk. Hierbij moeten zelfstandige klinieken voldoen aan de strenge eisen van kwaliteit en professionaliteit die ook gelden voor reguliere ziekenhuizen ten aanzien van het functioneren van de kliniek en voor de kwaliteit van het gehele zorgproces (intake, behandeling, veiligheid, infectiepreventie, wachttijden en klanttevredenheid).

‘Ik kan niet ontkennen dat ik daar heel trots op ben, want dat kunnen we alleen maar bereiken door de continue inzet van mijn collega-nefrologen, onze verpleegkundigen en andere medewerkers’, aldus Hollander.

ZKN certificaat

Medewerkers van Dialysecentrum Ravenstein ontvangen als eerste Dialysecentrum in Nederland het ZKN-certificaat

En wat nu?

Op de vraag ‘wat er dan nu nog moet gebeuren?’ geeft Hollander aan dat zij ten eerste moeten zorgen dat ze op dit hoge kwaliteitsniveau blijven presteren. Dat moet voor de patiënten en voor henzelf. Want daaruit halen zij hun motivatie. Dit betekent dus constant bijstellen van normen, implementeren van nieuwe kennis, methoden en technieken. Investeren in apparatuur en in mensen.

Hollander: ‘Daarnaast streven we ernaar om een optimale patiëntenbezetting in het centrum te krijgen. Het centrum draait nu bedrijfseconomisch gezond, maar dat kan nog verbeterd worden. Daarmee creëren we een buffer voor toekomstige investeringen.’

Centrum in plaats van thuisdialyse

De afgelopen jaren is de thuishemodialyse sterk gepropageerd. Hoewel Hollander en zijn collega-nefrologen ervan overtuigd zijn dat dit een fijne oplossing kan bieden voor patiënten in hun thuisomgeving, blijkt dat veel patiënten toch de voorkeur geven aan dialyse in een centrum. Om diverse redenen. Vaak vindt men thuisdialyse te belastend. Het mooie is dat de patiënten in Ravenstein de dialysebehandeling daar zien als een tussenvorm van dialyseren in een ziekenhuis en thuisdialyse.

Het dialysecentrum wil ook meer gelegenheid bieden aan bezoekende dialysepatiënten (o.a. buitenlandse patiënten die op bezoek komen in Nederland). Zij bevorderen dit zelfs door in samenwerking met hotels bezoekersreizen naar Nederland aan te bieden.

Hiermee bieden zij Nederlandse en buitenlandse dialysepatiënten de mogelijkheid om toch die reis te maken, die anders moeilijk te realiseren is. ‘Per slot van rekening is er binnen een uurtje rijden van Ravenstein heel veel te zien en te beleven in Nederland’, aldus Hollander.

Tenslotte

Daan Hollander besluit: ‘Ik, en ik denk dat ik mede namens mijn collega’s spreek, ben nog iedere dag blij dat we jaren geleden het besluit hebben genomen om dit dialysecentrum op te richten. Het is zo mooi om dicht bij je patiënten te zijn. Te zien dat ze tevreden zijn als ze hier zijn, ondanks hun ziekte. De menselijke maat, die voel je hier in de praktijk.’

Succesvolle hercertificering HKZ en visitatie Nefrovisie

In september 2015 vond de uitgebreide 3-jaarlijkse HKZ-hercertificering plaats door Lloyd’s  waarbij Dialysecentrum Ravenstein ook werd gevisiteerd door materiedeskundigen van Nefrovisie. Bij de vergelijking met andere dialyse-afdelingen in Nederland bleek Dialysecentrum Ravenstein de beste patiëntoverleving te hebben van Nederland. Het tweedaagse bezoek door het certificering-visitatieteam liet zien dat de kwaliteit en veiligheid zeer goed geborgd zijn in het centrum. Het team is trots dat geen enkele op- of aanmerking ten aanzien van onze zorg werd gegeven!

Volkskrant: Thuisdialyse geeft vrijheid én goed gevoel

In de Volkskrant werd deze week aandacht besteed aan de voordelen van thuisdialyse. Naast een interview met Marjon van Hek, zelf diabeet, over de voordelen van thuisdialyse, komt ook nefroloog en directeur van Dialysecentrum Ravenstein Daan Hollander aan het woord. Hij vertelt over de NxStage, Dialyseren in Dialysecentrum Ravenstein, vakantiedialyse en de vergoedingen van verzekeraars.

Klik hier voor het volledige artikel uit de Volkskrant

Patiënttevredensheidsonderzoek 2013

Evenals vorig jaar is in ons centrum het patiënttevredensheidsonderzoek uitgezet.

In overleg met de patiëntenvereniging en de cliëntenraad is de enquête vastgesteld. De basis zijn de landelijke vragen, die zijn aangevuld met enkele centrum vragen.

De respons op deze enquête was 77 %. De artsen zijn beoordeeld op 12 onderwerpen ( o.a. aandacht, uitleg, beschikbare tijd ). Als totaalcijfer kregen de artsen een 9,3.

De verpleegkundigen, diëtisten, maatschappelijk werkster en afdelingsassistente werden op 24 onderwerpen beoordeeld. Tevens werd het centrum door de patiënten beoordeeld op 22 onderwerpen ( o.a. voorzieningen, privacy, informatie ). De kwaliteit van voeding en warme dranken werden door de respondanten respectievelijk beoordeeld met een 8,8 en 9,1. Als totaalcijfer kreeg Dialysecentrum Ravenstein een 9,5.

Het afgelopen jaar hebben wij een aantal zaken kunnen verbeteren dankzij de informatie uit de vragenlijst. Ook dit jaar hebben wij aandachtspunten uit de enquête gehaald waarop verbeteracties worden uitgezet. Wij hopen zo de zorg in ons centrum op een zo hoog mogelijk niveau te kunnen blijven geven.

VMS- certificaat behaald

Dialysecentrum Ravenstein heeft naast het HKZ- certificaat nu ook het HKZ VMS- certificaat behaald. Dat wil zeggen dat Dialysecentrum Ravenstein voldoet aan de basiseisen waaraan het veiligheidsmanagementsysteem moet voldoen. Dit is het systeem waarmee zorginstellingen veiligheidsrisico’s signaleren, verbeteringen doorvoeren en beleid vastleggen, evalueren en aanpassen.

 

Thuisdialyse met de NxStage

Sinds kort bied Dialysecentrum Ravenstein thuishemodialyse aan in de vorm van NxStage. Wilt u graag thuis in de eigen huiselijke omgeving dialyseren, neem dan contact met ons op voor de mogelijkheden. Lees hierover ook meer bij ” Meer informatie”.

 

Zichtbare zorg Indicatoren Dialysecentrum Ravenstein 2012

Jaarlijks leveren de zorginstellingen in Nederland informatie aan over hun kwaliteit. Enerzijds gebeurt dit d.m.v. certificatie en visitatie. Er zijn ook landelijke data, zogenaamde indicatoren, die aan de overheid worden aangeboden.

Hieronder staan de resultaten van deze Zichtbare Zorg indicatoren voor Dialysecentrum Ravenstein:

Indicator 1: Aantal patiënten bij de start van de dialyse met een klaring >15 ml: 0 %. Gemiddelde klaring van patiënten, die in 2012 gestart zijn: 5,2 ml/min. Dit betekent dat patiënten niet te vroeg starten met dialyse in Dialysecentrum Ravenstein.

Indicator 2: Voorbereidingstijd voor niertransplantatie: Aantal patiënten bij wie binnen 6 maanden na de start van de dialyse, de transplantatiestatus bekend is: 92%. Dit betekent dat bij de patiënten in Ravenstein tijdig bekend is of zij wel of niet in aanmerking komen voor een niertransplantatie.

Indicator 3: Dialysetoegang: Percentage patiënten, die meer dan 6 maanden op de pre- dialysepoli is behandeld en dan start met een vorm van dialyse met een functionerende shunt is 100 %. Dit betekent dat de patiënten goed voorberied zijn voor dialyse in Dialysecentrum Ravenstein.

Indicator 4: Pre- emptieve niertransplantatie is niet van toepassing, omdat in Ravenstein nog geen pre- dialysepoli draait.

Indicator 5: Volume: Aantal haemodialyse patiënten op 1-3-2013: 16.  Aantal peritoneaal dialysepatiënten: 0. Wij hopen in de toekomst ook peritoneaal dialyse aan te bieden.

Mocht u nog vragen hebben over deze indicatoren, neemt u dan contact met ons op.