Volkskrant: Thuisdialyse geeft vrijheid én goed gevoel

In de Volkskrant werd deze week aandacht besteed aan de voordelen van thuisdialyse. Naast een interview met Marjon van Hek, zelf diabeet, over de voordelen van thuisdialyse, komt ook nefroloog en directeur van Dialysecentrum Ravenstein Daan Hollander aan het woord. Hij vertelt over de NxStage, Dialyseren in Dialysecentrum Ravenstein, vakantiedialyse en de vergoedingen van verzekeraars.

Klik hier voor het volledige artikel uit de Volkskrant

Patiënttevredensheidsonderzoek 2013

Evenals vorig jaar is in ons centrum het patiënttevredensheidsonderzoek uitgezet.

In overleg met de patiëntenvereniging en de cliëntenraad is de enquête vastgesteld. De basis zijn de landelijke vragen, die zijn aangevuld met enkele centrum vragen.

De respons op deze enquête was 77 %. De artsen zijn beoordeeld op 12 onderwerpen ( o.a. aandacht, uitleg, beschikbare tijd ). Als totaalcijfer kregen de artsen een 9,3.

De verpleegkundigen, diëtisten, maatschappelijk werkster en afdelingsassistente werden op 24 onderwerpen beoordeeld. Tevens werd het centrum door de patiënten beoordeeld op 22 onderwerpen ( o.a. voorzieningen, privacy, informatie ). De kwaliteit van voeding en warme dranken werden door de respondanten respectievelijk beoordeeld met een 8,8 en 9,1. Als totaalcijfer kreeg Dialysecentrum Ravenstein een 9,5.

Het afgelopen jaar hebben wij een aantal zaken kunnen verbeteren dankzij de informatie uit de vragenlijst. Ook dit jaar hebben wij aandachtspunten uit de enquête gehaald waarop verbeteracties worden uitgezet. Wij hopen zo de zorg in ons centrum op een zo hoog mogelijk niveau te kunnen blijven geven.

VMS- certificaat behaald

Dialysecentrum Ravenstein heeft naast het HKZ- certificaat nu ook het HKZ VMS- certificaat behaald. Dat wil zeggen dat Dialysecentrum Ravenstein voldoet aan de basiseisen waaraan het veiligheidsmanagementsysteem moet voldoen. Dit is het systeem waarmee zorginstellingen veiligheidsrisico’s signaleren, verbeteringen doorvoeren en beleid vastleggen, evalueren en aanpassen.

 

Thuisdialyse met de NxStage

Sinds kort bied Dialysecentrum Ravenstein thuishemodialyse aan in de vorm van NxStage. Wilt u graag thuis in de eigen huiselijke omgeving dialyseren, neem dan contact met ons op voor de mogelijkheden. Lees hierover ook meer bij ” Meer informatie”.

 

Zichtbare zorg Indicatoren Dialysecentrum Ravenstein 2012

Jaarlijks leveren de zorginstellingen in Nederland informatie aan over hun kwaliteit. Enerzijds gebeurt dit d.m.v. certificatie en visitatie. Er zijn ook landelijke data, zogenaamde indicatoren, die aan de overheid worden aangeboden.

Hieronder staan de resultaten van deze Zichtbare Zorg indicatoren voor Dialysecentrum Ravenstein:

Indicator 1: Aantal patiënten bij de start van de dialyse met een klaring >15 ml: 0 %. Gemiddelde klaring van patiënten, die in 2012 gestart zijn: 5,2 ml/min. Dit betekent dat patiënten niet te vroeg starten met dialyse in Dialysecentrum Ravenstein.

Indicator 2: Voorbereidingstijd voor niertransplantatie: Aantal patiënten bij wie binnen 6 maanden na de start van de dialyse, de transplantatiestatus bekend is: 92%. Dit betekent dat bij de patiënten in Ravenstein tijdig bekend is of zij wel of niet in aanmerking komen voor een niertransplantatie.

Indicator 3: Dialysetoegang: Percentage patiënten, die meer dan 6 maanden op de pre- dialysepoli is behandeld en dan start met een vorm van dialyse met een functionerende shunt is 100 %. Dit betekent dat de patiënten goed voorberied zijn voor dialyse in Dialysecentrum Ravenstein.

Indicator 4: Pre- emptieve niertransplantatie is niet van toepassing, omdat in Ravenstein nog geen pre- dialysepoli draait.

Indicator 5: Volume: Aantal haemodialyse patiënten op 1-3-2013: 16.  Aantal peritoneaal dialysepatiënten: 0. Wij hopen in de toekomst ook peritoneaal dialyse aan te bieden.

Mocht u nog vragen hebben over deze indicatoren, neemt u dan contact met ons op.

 

Dialysecentrum Ravenstein HKZ gecertificeerd in 2012

Op 17 en 18 september vond de audit plaats om te beoordelen of ons centrum het HKZ certificaat in ontvangst mocht nemen. Er is vanaf de opening van ons centrum tot nu toe hard gewerkt om aan al de eisen van deze certificering te kunnen voldoen. Wij zijn dan ook blij u te kunnen mededelen dat wij deze certificering behaald hebben. Lees verder wat de HKZ certificering inhoud.

Wat is het HKZ certficaat?

HKZ staat voor Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector. Het HKZ certificaat geeft aan dat de instelling voldoet aan vooraf vastgestelde kwaliteitsnormen van de geleverde zorg.

Als de organisatie het certificaat behaalt betekent dit dat de instelling:

– goed georganiseerd is
– cliënten centraal stelt
– continu werkt aan optimalisering van het aanbod
– betrouwbare resultaten presenteert
– voldoet aan de eisen die vanuit de sector zelf, door financiers, cliënten en de overheid worden gesteld

Toetsing

Bij HKZ- certificering toetst een externe organisatie of het kwaliteitmanagementsysteem van de organisatie voldoet aan vooraf vastgestelde HKZ- normen. Een door de Raad voor Accredidatie ( Rva ) aangewezen instelling voert deze uit. De toetsing is gebonden aan stricte regels.

Geldigheid

Als de certificerende instelling constateert dat een organisatie aan de gestelde normen voldoet, geeft zij het HKZ certificaat af. Het certificaat is drie jaar geldig. Na drie jaar vindt hercertificering plaats.

 

Opening van dialysecentrum Ravenstein

Op 8 juni is dialysecentrum Ravenstein officieel geopend en op 11 juni heeft de open dag plaatsgevonden.

Op 8 juni is dialysecentrum Ravenstein officieel geopend door middel van het doorknippen van het lint bij de ingang naar de dialysezaal. Dit is gedaan door Mevrouw Gallé, lid raad van bestuur Jeroen Bosch Ziekenhuis en de Heer Bennemeer, lid raad van bestuur Ziekenhuis Bernhoven.

Op 11 juni heeft iedereen die dat graag wilde kunnen kennismaken met ons centrum.

 

Patiënttevredenheidsonderzoek 2012

In het voorjaar van 2012 zijn de laatste enquêtes teruggekomen van het patiënttevredenheidsonderzoek van Dialysecentrum Ravenstein. De respons op deze enquete was 76%.

De artsen zijn beoordeeld op 12 onderwerpen ( o.a. aandacht, uitleg, beschikbare tijd ). Als totaalcijfer kregen de artsen een 9,2.

De verpleegkundigen, diëtisten, maatschappelijk werkster en afdelingsassistente werden op 16 onderwerpen beoordeeld. Tevens werd het centrum door de patiënten beoordeeld op 24 onderwerpen ( o.a. voorzieningen, privacy, informatie ). De kwaliteit van voeding en warme dranken werden door de respondanten respectievelijk beoordeeld met een 8,4 en 8,7. Als totaalcijfer kreeg Dialysecentrum Ravenstein een 9,6.

Een geweldig mooi resultaat. Wij zullen onze uiterste best doen om de tevredenheid op dit niveau te houden. Tevens kwamen een aantal zaken naar voren, die wij het komende jaar zullen verbeteren. Wij hopen zo de zorg in Dialysecentrum Ravenstein op een zo hoog mogelijk niveau te kunnen blijven geven.