Patiënten van Dialysecentrum Ravenstein (DCR) kunnen hun gegevens d.m.v. een app opvragen.

Vanaf eind september 2022 kunnen patiënten van DCR een deel van hun gegevens uit het EPD (elektronisch patiënten dossier) van Dialysecentrum Ravenstein opvragen via een app op hun mobiele telefoon of op hun computer. Deze app is een PGO: een Persoonlijke Gezondheids Omgeving (een voorbeeld is de app “Gezondheidsmeter”). De patiënten kunnen hun ECG, de uitslagen van röntgen onderzoek en de door ons gemaakte brieven via deze app inzien en opslaan op hun telefoon en/of computer. Daarnaast kunnen ze hun eigen Basis Gegevens Zorg (naam, adres, geboortedatum, telefoon, E-mail etc.) opvragen en opslaan. Mocht er iets verkeerd zijn ingevoerd, dan kan de patiënt ons daar op wijzen.

VIPP Project

De introductie van de PGO is onderdeel van een landelijk campagne van de overheid: het VIPP project: het Versnellingsprogramma Informatie-uitwisseling Patiënt en Professional. Elke fase wordt afgesloten met een audit. De afgelopen jaren hebben we al 4 audits gehaald.

Eind september 2022 was de audit van module 1 van VIPP5 waarbij o.a. getoetst werd of het opvragen d.m.v. een PGO werkt. Deze audit is positief afgesloten.

Omdat we ook al de medewerkers scholing hebben gegeven en meer dan 9% van onze patiënten hun gegevens met een PGO hebben opgevraagd, lopen we voorop en zijn we vermeld in het persbericht van de NFU (Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra), NVZ (Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen) en ZKN (Zelfstandige Klinieken Nederland). Het persbericht is als bijlage toegevoegd. Al onze patiënten zijn geïnformeerd over de mogelijkheden van een PGO. We hopen dat zij de komende maanden veel gebruik zullen maken van deze mogelijkheid van informatievoorziening.

Comments are closed.