Dialysecentrum Ravenstein HKZ gecertificeerd in 2012

Op 17 en 18 september vond de audit plaats om te beoordelen of ons centrum het HKZ certificaat in ontvangst mocht nemen. Er is vanaf de opening van ons centrum tot nu toe hard gewerkt om aan al de eisen van deze certificering te kunnen voldoen. Wij zijn dan ook blij u te kunnen mededelen dat wij deze certificering behaald hebben. Lees verder wat de HKZ certificering inhoud.

Wat is het HKZ certficaat?

HKZ staat voor Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector. Het HKZ certificaat geeft aan dat de instelling voldoet aan vooraf vastgestelde kwaliteitsnormen van de geleverde zorg.

Als de organisatie het certificaat behaalt betekent dit dat de instelling:

– goed georganiseerd is
– cliënten centraal stelt
– continu werkt aan optimalisering van het aanbod
– betrouwbare resultaten presenteert
– voldoet aan de eisen die vanuit de sector zelf, door financiers, cliënten en de overheid worden gesteld

Toetsing

Bij HKZ- certificering toetst een externe organisatie of het kwaliteitmanagementsysteem van de organisatie voldoet aan vooraf vastgestelde HKZ- normen. Een door de Raad voor Accredidatie ( Rva ) aangewezen instelling voert deze uit. De toetsing is gebonden aan stricte regels.

Geldigheid

Als de certificerende instelling constateert dat een organisatie aan de gestelde normen voldoet, geeft zij het HKZ certificaat af. Het certificaat is drie jaar geldig. Na drie jaar vindt hercertificering plaats.

 

Comments are closed.