Dialysecentrum Ravenstein behaalt als eerste zelfstandige kliniek module A1 van VIPP

Dialysecentrum Ravenstein is er als eerste Zelfstandig Behandel Centrum (ZBC) in Nederland in geslaagd certificering te verkrijgen voor module A1 van VIPP. Volgens de certificerende organisaties Lloyds en Norea heeft Dialysecentrum Ravenstein (DCR) de toets op 16 juli jl. met verve doorstaan en is daarmee voorloper binnen de groep ZBC’s. Vroegtijdige verkrijging van deze certificering past binnen het streven om landelijk een toppositie in te nemen als zelfstandig dialysecentrum. Gestart in 2011 slaagde DCR er al na enkele jaren in zich in landelijk opzicht te onderscheiden door een zeer hoog prestatieniveau en zeer goede cliëntwaarderingen. DCR streeft ernaar de volgende drie modules binnen anderhalf jaar te implementeren.

VIPP programma

VIPP (Versnellingsprogramma Informatie-uitwisseling Patiënt en Professional) is een implementatieprogramma. Door VIPP kunnen ziekenhuizen, revalidatiecentra en categorale instellingen extra stappen zetten om de patiënt, via de digitale weg, toegang te geven tot de eigen medische gegevens. Uitgangspunt is dat patiënten vanaf 2020 hierdoor makkelijker hun eigen gegevens kunnen opvragen, zoals bijvoorbeeld laboratorium- en andere onderzoeksgegevens evenals specialistenbrieven en medicatiegegevens. Natuurlijk draagt het systeem ook bij tot betere en snellere onderlinge communicatie tussen specialisten onderling en tussen specialisten en verpleegkundigen.

VIPP bestaat uit vier modules (A1, A2, B1, B2) die geïmplementeerd moeten worden. Een aantal ziekenhuizen is onlangs, in het verlengde van hun Elektronisch Patiënten Dossier (EPD), gecertificeerd voor de modules A1 en B1.

Voor Zelfstandige Behandel Centra (klinische revalidatie-instellingen, dialysecentra, epilepsiecentra, radiotherapeutische centra en een categorie overig) geldt een ander tijdpad en een later startmoment dan voor ziekenhuizen. Dialysecentrum Ravenstein heeft vroegtijdig geanticipeerd op deze ontwikkeling en is daardoor nu het eerste ZBC, die module A1 met succes heeft afgerond. Dialysecentrum Ravenstein verwacht de komende drie modules (resp. B1, A2 en B2) in de komende anderhalf jaar te kunnen invoeren en daarmee voor 2020 het gehele implementatieproject te hebben afgerond. Bij het implementatieproces wordt Dialysecentrum Ravenstein ondersteund door ZKN (Zelfstandige Klinieken Nederland).

Paulette Timmerman, directeur Zelfstandige Klinieken Nederland (ZKN): ‘Met het behalen van module A1 is Dialysecentrum Ravenstein de eerste zelfstandige kliniek van Nederland die gereed is vóór de deadline van 1 oktober 2018. Een prestatie waar de kliniek trots op mag zijn.’

Belangrijk voor de patiënt

‘De eerste willen zijn is natuurlijk op zich in de medische wereld niet belangrijk. Wat telt is de beste willen zijn. En daar draagt een vroegtijdige implementatie van VIPP toe bij. Wij stellen hele hoge eisen aan onszelf in de kwaliteit die we willen bieden aan onze patiënten. Niet alleen qua behandeling maar ook qua informatievoorziening. Daarom juich ik een programma als VIPP toe. Uiteindelijk is het vooral de patiënt die beter geïnformeerd en geëquipeerd kan zijn. Hopelijk draagt dit bij aan zijn gevoel van welzijn’, aldus dr. Daan Hollander, nefroloog en directeur van Dialysecentrum Ravenstein.

VIPP module

Van links naar rechts van Dialysecentrum Ravenstein: Thelma van der Heijden, Mirella van der Mooren, Raoul van Ansenwoude (ZKN), Daan Hollander, Jessica Janssen en Wilna van der Ven bij de overhandiging van het certificaat module A1 VIPP.

Comments are closed.