Energiebesparing in Dialysecentrum Ravenstein

Bij de verbouwing van het pand voor Dialysecentrum Ravenstein in 2010 is naast zaken als gemak en comfort voor de patiënt ook gekeken naar Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Hieronder wordt o.a. verstaan dat bewust wordt omgegaan met het gebruik van water, gas en elektriciteit. Het afgelopen jaar zijn in ons centrum weer extra maatregelen genomen om dit verbruik terug te brengen. De samenwerking met de dialysefirma Fresenius is uitgebreid met het programma Eco4dialysis. Dit programma zorgt ervoor dat de waterinstallatie minder water verliest bij het zuiveren van het leidingwater; ook zorgt dit programma ervoor dat de dialysemachines minder stroom verbruiken.

Recent zijn de lampen in de dialysezaal vervangen door LED-lampen: naast een lager energieverbruik heeft dit ook geleid tot een betere verlichting op de dialyseplaatsen en tot een betere nood-verlichting in het geval de stroom zou uitvallen. Om het gasverbruik terug te brengen is op een groot deel van de ramen glasfolie aangebracht. In de dialysezaal is dit in overleg met de patiënten slechts op een beperkt aantal ramen toegepast omdat het zicht naar buiten erdoor verslechterde en veel reflectie optrad. Het komende jaar zullen we het effect op water- en energieverbruik meten en zullen we uitzoeken of extra maatregelen nuttig zijn.

Comments are closed.