Groene elektriciteit voor Dialysecentrum Ravenstein

Groene energie

Bij Dialysecentrum Ravenstein hechten we veel waarde aan duurzaam ondernemen. Toen ons laatste energiecontract afliep, hebben wij om die reden onze elektriciteit groen ingekocht. Wij hebben voor Eneco HollandseWind® met Milieukeur van SMK (Stichting Milieukeur) gekozen. Dit Milieukeur is belangrijk, omdat het bewijst dat onze stroom duurzaam opgewekt is in Nederland. Dit wordt door een onafhankelijke certificatie-instelling jaarlijks getoetst.

De afname van windenergie uit een Nederlands park is voor ons een bewuste stap vooruit. Hiermee verlagen we onze CO2-uitstoot en ondernemen we een stuk duurzamer. Bovendien dragen we bij aan meer duurzame energieproductie in Nederland.

In 2023 levert dit ons 37.000 kg CO2-besparing op. Dit is evenveel als
wat 1.600 bomen in een jaar tijd aan CO2 opnemen.

Meer informatie over hoe wij onze elektriciteit Groen Geregeld hebben?

Kijk op https://www.eneco.nl/groengeregeld