Dialysecentrum Ravenstein heeft in 2024 contracten met deze zorgverzekeringen

Dialysecentrum Ravenstein heeft voor het jaar 2024 contracten gesloten met de grootste zorgverzekeraars van het land. De lijst van zorgverzekeraars waarmee Dialysecentrum Ravenstein overeenkomsten heeft bereikt, omvat Zilveren-Kruis Achmea, ASR, CZ, VGZ, Menzis en DSW. Belangrijk is dat ook de sub-merken van deze grotere zorgverzekeringen onder deze overeenkomsten vallen. Dit zorgt voor een brede dekking en zorgt ervoor dat een aanzienlijk aantal patiënten toegang krijgt tot hoogwaardige dialysezorg bij Dialysecentrum Ravenstein.

Superieure hemodiafiltratiebehandeling is al jaren de standaardbehandeling in Dialysecentrum Ravenstein (dcr)

Op 16 juni 2023 berichtte de NOS (zie bericht van Teletekst) dat Europees onderzoek liet zien dat hemodiafiltratie (HDF), een nieuwe techniek voor dialysepatiënten, tot veel betere resultaten leidt bij dialysepatiënten. De kans op overlijden was zelfs 23% lager. Deze gegevens kwamen uit de Convince studie en werden in juni gepubliceerd in het toonaangevende tijdschrift, the New England Journal of Medicine.  

De basis voor de Convince studie zijn 3 eerdere onderzoeken uit Nederland, Spanje en Turkije. Al deze drie studies toonden een positief effect op de overleving maar dit was in twee studies niet significant (dit betekent: wetenschappelijk niet echt bewezen) en in de derde studie kwam de met HDF-behandelde groep niet goed overeen met de controlegroep (dus een methodologisch bezwaar: was de studie wel goed uitgevoerd?). Bij combinatie van de gegevens van deze vergelijkbare studies bleek de betere overleving wel significant te zijn.

Gezien het grote belang voor de patiënten, hebben de nefrologen in DCR toen besloten dat deze nieuwe behandeling de standaard moest worden voor al onze patiënten. Daarbij beschikte DCR al over een waterinstallatie waarmee ultrapuur water kon worden gemaakt en hadden we dialysemachines waarbij hoog-volume (>22 liter per behandeling) hemodiafiltratie kon worden uitgevoerd. Ook was het aannemelijk dat HDF beter kon zijn omdat grotere “afvalmoleculen” met deze techniek konden worden verwijderd terwijl deze met hemodialyse in het lichaam achterblijven.

Vanaf voorjaar 2014 boden we deze techniek aan onze patiënten aan. Hieronder ziet u het percentage HDF-patiënten per jaar in ons centrum. Dat we niet altijd 100% van de patiënten hebben behandeld met HDF komt omdat een enkele patiënt deze therapie niet wenste te krijgen en omdat sommige patiënten onvoldoende bloedaanbod hadden voor de nieuwe therapie: de bloedpomp van de dialysemachine moet namelijk op een hoge pompsnelheid worden gezet voor de HDF-behandeling. Gezien de goede resultaten zullen we uiteraard de hemodiafiltratie therapie continueren in ons centrum.

Jaar201420152016201720182019202020212022
Patiënten op HDF in DCR90%95%95%100%100%100%91%95%87%
Hemodiafiltratie therapie

Dialysecentrum Ravenstein In Elsevier Weekblad bij “Beste ziekenhuizen en klinieken 2023”!

Al jarenlang publiceert Elsevier Weekblad over de beste ziekenhuizen. Later zijn daar de klinieken bijgekomen. De centra worden vergeleken op specifieke ziekten of behandelingen. Dit jaar werden 50 ziekenhuizen en klinieken o.a. beoordeeld op het onderwerp Chronische nierschade (EW nummer 11, 18 maart 2023; blz 81). Bureau SiRM voerde de analyse uit op verzoek van EW. Ons centrum haalde de maximale score en Dialysecentrum Ravenstein staat daardoor bij de “Beste ziekenhuizen en klinieken 2023”! Het team is erg vereerd met het behaalde resultaat en zet zich de komende tijd in om het hoge niveau te handhaven.

Regionale samenwerking van Dialysecentrum Ravenstein

Dialysecentrum Ravenstein is in 2011 opgericht om dialysepatiënten dicht bij huis te kunnen behandelen.  Veel patiënten uit onze regio hebben we kunnen behandelen waarbij zij weinig tijd verloren met het vervoer naar en van het centrum. Een andere reden om het centrum op te richten was om hen te behandelen in een kleinschalige setting in een rustige omgeving. Bij de patiënttevredenheidsonderzoeken van de afgelopen 12 jaren, bleek dat dit bijzonder wordt gewaardeerd door de patiënten in ons centrum.

Vanaf de oprichting van het centrum is er een goede samenwerking geweest met ziekenhuis Bernhoven en het Jeroen Bosch ziekenhuis. Patiënten uit de regio kregen voorlichting over de dialyse- en transplantatie mogelijkheden en konden bij de voorkeur voor hemodialyse kiezen in welk centrum zij behandeld wilden worden. Naast deze twee ziekenhuizen is enkele jaren na de oprichting ook een goede samenwerking opgezet met de afdeling nefrologie van het universitaire Radboud ziekenhuis. Wij hopen de komende jaren de regionale samenwerking met deze drie ziekenhuizen verder te intensiveren.

Groene elektriciteit voor Dialysecentrum Ravenstein

Groene energie

Bij Dialysecentrum Ravenstein hechten we veel waarde aan duurzaam ondernemen. Toen ons laatste energiecontract afliep, hebben wij om die reden onze elektriciteit groen ingekocht. Wij hebben voor Eneco HollandseWind® met Milieukeur van SMK (Stichting Milieukeur) gekozen. Dit Milieukeur is belangrijk, omdat het bewijst dat onze stroom duurzaam opgewekt is in Nederland. Dit wordt door een onafhankelijke certificatie-instelling jaarlijks getoetst.

De afname van windenergie uit een Nederlands park is voor ons een bewuste stap vooruit. Hiermee verlagen we onze CO2-uitstoot en ondernemen we een stuk duurzamer. Bovendien dragen we bij aan meer duurzame energieproductie in Nederland.

In 2023 levert dit ons 37.000 kg CO2-besparing op. Dit is evenveel als
wat 1.600 bomen in een jaar tijd aan CO2 opnemen.

Meer informatie over hoe wij onze elektriciteit Groen Geregeld hebben?

Kijk op https://www.eneco.nl/groengeregeld

Dialysecentrum op lokale omroep Walraven

In november heeft de lokale omroep Walraven ons centrum bezocht en TV-opnames gemaakt van Dialysecentrum Ravenstein en van interviews met Thelma van der Heijden (hoofdverpleegkundige) en Daan Hollander (directeur).

Voor geïnteresseerden: de uitzending staat gepland op woensdag 7 december. Mocht u de uitzending hebben gemist, dan blijft de uitzending vindbaar op de website van omroep Walraven: https://www.omroepwalraven.nl/uitzending_gemist.html

Patiënten van Dialysecentrum Ravenstein (DCR) kunnen hun gegevens d.m.v. een app opvragen.

Vanaf eind september 2022 kunnen patiënten van DCR een deel van hun gegevens uit het EPD (elektronisch patiënten dossier) van Dialysecentrum Ravenstein opvragen via een app op hun mobiele telefoon of op hun computer. Deze app is een PGO: een Persoonlijke Gezondheids Omgeving (een voorbeeld is de app “Gezondheidsmeter”). De patiënten kunnen hun ECG, de uitslagen van röntgen onderzoek en de door ons gemaakte brieven via deze app inzien en opslaan op hun telefoon en/of computer. Daarnaast kunnen ze hun eigen Basis Gegevens Zorg (naam, adres, geboortedatum, telefoon, E-mail etc.) opvragen en opslaan. Mocht er iets verkeerd zijn ingevoerd, dan kan de patiënt ons daar op wijzen.

(meer…)

Patiënttevredenheid in Dialysecentrum Ravenstein periode 2012-2020

Toelichting: in bovenstaande tabel kunt u zien hoe de patiënttevredenheid in ons centrum is. Jaarlijks vragen wij aan onze patiënten of zij een enquête willen invullen. Dit is een landelijk opgestelde enquête (de CQ-index) waarbij zowel het centrum, als de artsen, de verpleegkundigen en de zorgassistenten worden beoordeeld. De enquête wordt jaarlijks door Nefrovisie bij de patiënten afgenomen.

Tevens wordt een oordeel over de verzorging gevraagd (voeding en drank). In de loop der jaren is de vraagstelling enigszins gewijzigd, waardoor nieuwe onderdelen zijn beoordeeld en oude zijn vervallen. Niet altijd is het mogelijk om de waardering per onderdeel weer te geven. U ziet in de tabel de beoordeling, die de patiënten ons de afgelopen jaren hebben gegeven.

Green nephrology-vervolg

In vervolg op ons vorig bericht over zuinig omgaan met energie en water, is deze week de nieuwe softwareversie voor de AquaA waterinstallatie van Dialysecentrum Ravenstein geïnstalleerd.

Hierdoor is verdere optimalisatie bereikt op de volgende zaken, die gerelateerd zijn aan stroom- en waterverbruik:

• Snellere hersteltijd van de dialysewatervoorziening na stroomuitval.
• Alle apparaten worden af-fabriek geleverd met de meest economische configuratie.
• Introductie van een 31-daagse service datarecorder met minieme intervallen met alle meetwaarden die worden aanbevolen voor de operationele documentatie volgens ISO 23500.
• Revisie van de opbrengstregeling: dit is een watersparende schakelfunctie.
• Opbrengstregeling ECO waarbij de installatie zeer zuinig omgaat met water en elektriciteit.
• Optimalisatie van automatische pompschakeling P2. Deze energiesparende schakelfunctie voorkomt onnodige pompschakelingen.
• Optimalisatie van warmtedesinfectie van ultrafiltratie optie met als gevolg minder gebruik van elektriciteit.
• Ring hoofdconfiguratie kan nu worden aangemeld in het servicemenu, zodat het systeem de vereiste hoeveelheid chemisch ontsmettingsmiddel nauwkeuriger kan berekenen.
• De AquaHT warmwaterdesinfectietank kan nu worden aangepast aan de lokale behoeften om verder water en energie te besparen. Variabele instelling van bewaartemperatuur en opslagvolume mogelijk.

Dialysecentrum Ravenstein in het Brabants Dagblad

Deze maand stond er een artikel over Dialysecentrum Ravenstein in het Brabants Dagblad. Jan Gubbels is dialysepatiënt bij Dialysecentrum Ravenstein en werd geïnterviewd over zijn ervaringen met dialyseren in Ravenstein. In het interview gaat hij in op de dialyse en het belang van beweging voor hem als dialysepatiënt.

Benieuwd naar het volledige artikel kijk dan op de website van het Brabants Dagblad.