Dr. Jaap Beutler

Functie Nefroloog
Internist
Vasculair geneeskundige
Specialisatie Interne geneeskunde
Nefrologie
Vasculaire geneeskunde
Opleiding UMC – Utrecht
Promotie Evaluation and application of lithium clearance in man. 1990
Lidmaatschap verenigingen   Nederlandse Internisten Vereniging
Nederlandse Federatie van Nefrologie
Nederlandse Vereniging voor Vasculaire Geneeskunde
Nederlands Hypertensie Genootschap
Renovasculair Forum

“Ik ben een echte procesdenker”

Wat mij interesseert is, hoe de processen werken in het menselijk lichaam en welke invloed een afwijking daarop heeft. Pas als je alle processen goed door hebt, kun je ingrijpen bij ziektes. De nefrologie is binnen de interne geneeskunde bij uitstek het specialisme waarbij het gaat om procesdenken.

Saai

Als jongen deed ik heel veel aan sport, maar dat zag ik niet als een levensdoel. Ik wilde graag iets maatschappelijks doen en koos daarom voor de geneeskunde aan de VU. Op de universiteit waren de internisten de saaiste mensen die er zijn: grijs, humorloos en betweterig. Bij de snijdende vakken spetterde het veel meer, maar toch, als ik bij mezelf naging wat ik het interessantste vond, kwam ik toch steeds weer bij interne geneeskunde uit. En zo begon ik aan een promotie-onderzoek op het gebied van nierziekten. De nieren zorgen ervoor dat de belangrijkste stoffen in de juiste hoeveelheden in je bloed blijven. Maar hoe doen ze dat precies?

Puzzel

Een nier bevat verschillende nierbuisjes en elk deel van zo’n buisje heeft weer een andere functie. Ik onderzocht wat de bijdrage was van een bepaald stukje van het buisje aan de totale opname van water en zout door de nier. Ruim twee jaar lang was ik full time bezig met berekeningen en het uitvoeren van experimenten. Het was een zeer ingewikkelde puzzel waarbij minstens 32 variabelen een rol speelden. Toch vond ik het boeiend om uit te zoeken wat er precies gaande is in zo’n buisje om vervolgens te kijken of verbetering mogelijk is. Als het proces niet goed loopt, ontstaan er namelijk allerlei gezondheidsproblemen.

Nauw

Tijdens mijn opleiding tot internist heb ik twee jaar in Bussum en vier jaar in het academisch ziekenhuis in Utrecht gewerkt. Daarna ben ik mij verder gaan specialiseren op de nierafdeling. Ik was met name gespecialiseerd in problemen met vernauwde nierslagaderen met als gevolg hoge bloeddruk en een gestoorde nierfunctie. Deze werden behandeld met behulp van de dottertechniek en door het plaatsen van een stent. De radioloog deed de interventie en ik selectie en de begeleiding van de patiënten. Ik begeleidde ook promovendi op dit terrein, maar op den duur vond ik het toch te beperkt worden om alleen maar met dit type patiënten te werken.

 1. Bax L, Woittiez AJ, Kouwenberg HJ, Mali WP, Buskens E, Beek FJ, Braam B, Huysmans FT, Schultze Kool LJ, Rutten MJ, Doorenbos CJ, Aarts JC, Rabelink TJ, Plouin PF, Raynaud A, van Montfrans GA, Reekers JA, van den Meiracker AH, Pattynama PM, van de Ven PJ, Vroegindeweij D, Kroon AA, de Haan MW, Postma CT, Beutler JJ. Stent placement in patients with atherosclerotic renal artery stenosis and impaired renal function: a randomized trial. Ann Intern Med. 2009 Jun 16;150(12):840-8, W150-1. Epub 2009 May 4
 2. De Mast Q, Beutler JJ.The prevalence of atherosclerotic renal artery stenosis in risk groups: a systematic literature review. J Hypertens. 2009 Jul;27(7):1333-40.
 3. Hyperchloremische metabole acidose bij een patiënt met een brickerlis. Pleun C.M. van Poppel, Coen D.A. Stehouwer, Jaap J. Beutler, Mike B.J.M. Korst, Harrie P. Beerlage en Ellen K. Hoogeveen
  Ned Tijdschr Geneeskd. 2009;153:B317
 4. Fellström BC, Jardine AG, Schmieder RE, Holdaas H, Bannister K, Beutler J, Chae DW, Chevaile A, Cobbe SM, Grönhagen-Riska C, De Lima JJ, Lins R, Mayer G, McMahon AW, Parving HH, Remuzzi G, Samuelsson O, Sonkodi S, Sci D, Süleymanlar G, Tsakiris D, Tesar V, Todorov V, Wiecek A, Wüthrich RP, Gottlow M, Johnsson E, Zannad F; AURORA Study Group. Rosuvastatin and cardiovascular events in patients undergoing hemodialysis. N Engl J Med. 2009 Apr 2;360(14):1395-407.
 5. Renal function as a risk indicator for cardiovascular events in 3216 patients with manifest arterial disease. Bax L, Algra A, Mali WP, Edlinger M, Beutler JJ, van der Graaf Y; SMART study group. Atherosclerosis. 2008 Sep;200(1):184-90
 6. Twee patiënten met een Hantavirus-infectie in Nederland; sterke toename van de incidentie in de ons omringende landen. S.J. Dillingh, P. Jira, G. Morroy, B. Wolters, J. Beutler en P.M. Schneeberger
  Ned Tijdschr Geneeskd. 2006;150:1303
 7. Stentplaatsing bij patiënten met atherosclerotische nierarteriestenose. Liesbeth Bax, Willem P.Th.M. Mali en Jaap J. Beutler
  Ned Tijdschr Geneeskd. 2010;154:A1607