Regionale samenwerking van Dialysecentrum Ravenstein

Dialysecentrum Ravenstein is in 2011 opgericht om dialysepatiënten dicht bij huis te kunnen behandelen.  Veel patiënten uit onze regio hebben we kunnen behandelen waarbij zij weinig tijd verloren met het vervoer naar en van het centrum. Een andere reden om het centrum op te richten was om hen te behandelen in een kleinschalige setting in een rustige omgeving. Bij de patiënttevredenheidsonderzoeken van de afgelopen 12 jaren, bleek dat dit bijzonder wordt gewaardeerd door de patiënten in ons centrum.

Vanaf de oprichting van het centrum is er een goede samenwerking geweest met ziekenhuis Bernhoven en het Jeroen Bosch ziekenhuis. Patiënten uit de regio kregen voorlichting over de dialyse- en transplantatie mogelijkheden en konden bij de voorkeur voor hemodialyse kiezen in welk centrum zij behandeld wilden worden. Naast deze twee ziekenhuizen is enkele jaren na de oprichting ook een goede samenwerking opgezet met de afdeling nefrologie van het universitaire Radboud ziekenhuis. Wij hopen de komende jaren de regionale samenwerking met deze drie ziekenhuizen verder te intensiveren.

Comments are closed.