Superieure hemodiafiltratiebehandeling is al jaren de standaardbehandeling in Dialysecentrum Ravenstein (dcr)

Op 16 juni 2023 berichtte de NOS (zie bericht van Teletekst) dat Europees onderzoek liet zien dat hemodiafiltratie (HDF), een nieuwe techniek voor dialysepatiënten, tot veel betere resultaten leidt bij dialysepatiënten. De kans op overlijden was zelfs 23% lager. Deze gegevens kwamen uit de Convince studie en werden in juni gepubliceerd in het toonaangevende tijdschrift, the New England Journal of Medicine.  

De basis voor de Convince studie zijn 3 eerdere onderzoeken uit Nederland, Spanje en Turkije. Al deze drie studies toonden een positief effect op de overleving maar dit was in twee studies niet significant (dit betekent: wetenschappelijk niet echt bewezen) en in de derde studie kwam de met HDF-behandelde groep niet goed overeen met de controlegroep (dus een methodologisch bezwaar: was de studie wel goed uitgevoerd?). Bij combinatie van de gegevens van deze vergelijkbare studies bleek de betere overleving wel significant te zijn.

Gezien het grote belang voor de patiënten, hebben de nefrologen in DCR toen besloten dat deze nieuwe behandeling de standaard moest worden voor al onze patiënten. Daarbij beschikte DCR al over een waterinstallatie waarmee ultrapuur water kon worden gemaakt en hadden we dialysemachines waarbij hoog-volume (>22 liter per behandeling) hemodiafiltratie kon worden uitgevoerd. Ook was het aannemelijk dat HDF beter kon zijn omdat grotere “afvalmoleculen” met deze techniek konden worden verwijderd terwijl deze met hemodialyse in het lichaam achterblijven.

Vanaf voorjaar 2014 boden we deze techniek aan onze patiënten aan. Hieronder ziet u het percentage HDF-patiënten per jaar in ons centrum. Dat we niet altijd 100% van de patiënten hebben behandeld met HDF komt omdat een enkele patiënt deze therapie niet wenste te krijgen en omdat sommige patiënten onvoldoende bloedaanbod hadden voor de nieuwe therapie: de bloedpomp van de dialysemachine moet namelijk op een hoge pompsnelheid worden gezet voor de HDF-behandeling. Gezien de goede resultaten zullen we uiteraard de hemodiafiltratie therapie continueren in ons centrum.

Jaar201420152016201720182019202020212022
Patiënten op HDF in DCR90%95%95%100%100%100%91%95%87%
Hemodiafiltratie therapie

"Green nephrology"

In het kader van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen is de afgelopen jaren gekeken waar verbetering kon plaatsvinden in de zin van minder gebruik van gas, elektriciteit en water. Met goede isolatie, dubbel glas en vloerverwarming en dankzij betere temperatuur-instelling van het gebouw alsook glasfolie kon het gasverbruik worden teruggebracht.

Het merendeel van de lampen in Dialysecentrum Ravenstein zijn vervangen door LED-verlichting wat resulteert in een lager elektriciteitsverbruik.

Hemodialysebehandeling is een proces waarbij veel water en elektriciteit wordt gebruikt. De waterinstallatie, die zuiver water (permeaat) maakt voor de hemodialyse behandeling, is de AquaA van de firma Fresenius. Deze installatie produceert vraag gestuurd permeaat. Dit betekent dat de AquaA afhankelijk van de vraag naar permeaat (het aantal actieve behandelingen) de benodigde hoeveelheid gezuiverd water produceert. Met de ECO modus verbruikt de installatie ongeveer de helft aan energie.

M.b.t. het waterverbruik staat het rendement van de installatie ingesteld op 85% (Maximaal). Dit betekent dat de AquaA van het binnenkomende water 85% permeaat maakt en 15% concentraat wat naar de afvoer gaat. Concentraat van de AquaA2 en niet gebruikt permeaat vanuit de ringleiding gaan terug naar de breektank van de AquaA. Deze worden in de breektank van de AquaA gemengd met vers onthard water en gaan opnieuw het proces in.

De komende jaren zullen we samen met de firma Fresenius kijken of meer besparing is te realiseren op het gebruik van elektriciteit en water.

Dialysecentrum Ravenstein behaalt als eerste zelfstandige kliniek module A1 van VIPP

Dialysecentrum Ravenstein is er als eerste Zelfstandig Behandel Centrum (ZBC) in Nederland in geslaagd certificering te verkrijgen voor module A1 van VIPP. Volgens de certificerende organisaties Lloyds en Norea heeft Dialysecentrum Ravenstein (DCR) de toets op 16 juli jl. met verve doorstaan en is daarmee voorloper binnen de groep ZBC’s. Vroegtijdige verkrijging van deze certificering past binnen het streven om landelijk een toppositie in te nemen als zelfstandig dialysecentrum. Gestart in 2011 slaagde DCR er al na enkele jaren in zich in landelijk opzicht te onderscheiden door een zeer hoog prestatieniveau en zeer goede cliëntwaarderingen. DCR streeft ernaar de volgende drie modules binnen anderhalf jaar te implementeren. (meer…)

Het gaat goed met Dialysecentrum Ravenstein

Dialysecentrum Ravenstein kijkt tevreden terug op de eerste vijf jaren van haar bestaan: het is tevreden over waar het centrum nu staat, qua kwaliteitsniveau, voorzieningen, bevlogen medewerkers en vooral ook tevreden patiënten. Volgens directeur en nefroloog dr. Daan Hollander voldoet het dialysecentrum aan de wens van de patiënten aan kwalitatief hoogwaardige maar ook heel persoonlijke zorg in een kleinschalige kliniek. Hij geeft aan dat ook alle betrokken  collega-nefrologen het persoonlijke karakter van het centrum belangrijk vinden, maar dat ook bij hen de kwaliteit van de medische zorg voorop staat. Dat zij hierin slagen, bewijzen de onlangs opnieuw gehouden certificeringsbezoeken en visitaties door beoordelende instellingen dat.

Niet achterover leunen

Dr. Hollander geeft aan dat zij, de nefrologen, verpleegkundigen en andere medewerkers, zeker niet tevreden achterover kunnen leunen, na deze positieve beoordelingen. Integendeel. Hollander: ‘Dat past niet bij ons team. We zijn allemaal heel gedreven, willen verder vernieuwen, innoveren, verbeteren. Dat zit nou eenmaal in ons en dat drijft ons. Daarom ook zijn we dit centrum begonnen.’

Mooie kans

Dialysecentrum Ravenstein is het resultaat van een goede samenwerking tussen collega’s van het Jeroen Bosch Ziekenhuis en Ziekenhuis Bernhoven (Uden). Zij zagen het starten van een geheel nieuw centrum als een heel bijzondere kans: de kans om helemaal vanaf nul te beginnen. Een mooie locatie werd gevonden in het landelijk gelegen Ravenstein (in de driehoek Nijmegen, Den Bosch en Oss/Uden/Veghel). Zij ontwikkelden een bouwplan op maat, kozen voor hoogwaardige medische, technische en duurzame voorzieningen, bouwden aan een hecht, stabiel team van medewerkers. En, gelukkig kwamen ook de patiënten!

Certificeringen

Daan Hollander geeft aan dat in de afgelopen vijf jaar steeds weer verbeteringen zijn aangebracht: in de voorzieningen: in de omgeving binnen en buiten en in de verdere opleiding en training van medewerkers. De betrokken specialisten en medewerkers legden zichzelf steeds hogere normen op. Dit resulteerde drie jaar geleden al in een HKZ-certificering (Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector). Een certificering die voor drie jaar geldig was. Daarom moest in september 2015 al weer opnieuw gecertificeerd worden. De twee dagen durende certificering door Lloyds en de tweedaagse visitatie door Nefrovisie in het kader hiervan toonden aan dat het dialysecentrum haar eigen normen behoorlijk hoog gesteld had: er kwam geen enkele op- of aanmerking!

Onlangs werd dit niveau bevestigd met de toekenning van het ZKN-keurmerk. Hierbij moeten zelfstandige klinieken voldoen aan de strenge eisen van kwaliteit en professionaliteit die ook gelden voor reguliere ziekenhuizen ten aanzien van het functioneren van de kliniek en voor de kwaliteit van het gehele zorgproces (intake, behandeling, veiligheid, infectiepreventie, wachttijden en klanttevredenheid).

‘Ik kan niet ontkennen dat ik daar heel trots op ben, want dat kunnen we alleen maar bereiken door de continue inzet van mijn collega-nefrologen, onze verpleegkundigen en andere medewerkers’, aldus Hollander.

ZKN certificaat

Medewerkers van Dialysecentrum Ravenstein ontvangen als eerste Dialysecentrum in Nederland het ZKN-certificaat

En wat nu?

Op de vraag ‘wat er dan nu nog moet gebeuren?’ geeft Hollander aan dat zij ten eerste moeten zorgen dat ze op dit hoge kwaliteitsniveau blijven presteren. Dat moet voor de patiënten en voor henzelf. Want daaruit halen zij hun motivatie. Dit betekent dus constant bijstellen van normen, implementeren van nieuwe kennis, methoden en technieken. Investeren in apparatuur en in mensen.

Hollander: ‘Daarnaast streven we ernaar om een optimale patiëntenbezetting in het centrum te krijgen. Het centrum draait nu bedrijfseconomisch gezond, maar dat kan nog verbeterd worden. Daarmee creëren we een buffer voor toekomstige investeringen.’

Centrum in plaats van thuisdialyse

De afgelopen jaren is de thuishemodialyse sterk gepropageerd. Hoewel Hollander en zijn collega-nefrologen ervan overtuigd zijn dat dit een fijne oplossing kan bieden voor patiënten in hun thuisomgeving, blijkt dat veel patiënten toch de voorkeur geven aan dialyse in een centrum. Om diverse redenen. Vaak vindt men thuisdialyse te belastend. Het mooie is dat de patiënten in Ravenstein de dialysebehandeling daar zien als een tussenvorm van dialyseren in een ziekenhuis en thuisdialyse.

Het dialysecentrum wil ook meer gelegenheid bieden aan bezoekende dialysepatiënten (o.a. buitenlandse patiënten die op bezoek komen in Nederland). Zij bevorderen dit zelfs door in samenwerking met hotels bezoekersreizen naar Nederland aan te bieden.

Hiermee bieden zij Nederlandse en buitenlandse dialysepatiënten de mogelijkheid om toch die reis te maken, die anders moeilijk te realiseren is. ‘Per slot van rekening is er binnen een uurtje rijden van Ravenstein heel veel te zien en te beleven in Nederland’, aldus Hollander.

Tenslotte

Daan Hollander besluit: ‘Ik, en ik denk dat ik mede namens mijn collega’s spreek, ben nog iedere dag blij dat we jaren geleden het besluit hebben genomen om dit dialysecentrum op te richten. Het is zo mooi om dicht bij je patiënten te zijn. Te zien dat ze tevreden zijn als ze hier zijn, ondanks hun ziekte. De menselijke maat, die voel je hier in de praktijk.’

Geschreven op: