Superieure hemodiafiltratiebehandeling is al jaren de standaardbehandeling in Dialysecentrum Ravenstein (dcr)

Op 16 juni 2023 berichtte de NOS (zie bericht van Teletekst) dat Europees onderzoek liet zien dat hemodiafiltratie (HDF), een nieuwe techniek voor dialysepatiënten, tot veel betere resultaten leidt bij dialysepatiënten. De kans op overlijden was zelfs 23% lager. Deze gegevens kwamen uit de Convince studie en werden in juni gepubliceerd in het toonaangevende tijdschrift, the New England Journal of Medicine.  

De basis voor de Convince studie zijn 3 eerdere onderzoeken uit Nederland, Spanje en Turkije. Al deze drie studies toonden een positief effect op de overleving maar dit was in twee studies niet significant (dit betekent: wetenschappelijk niet echt bewezen) en in de derde studie kwam de met HDF-behandelde groep niet goed overeen met de controlegroep (dus een methodologisch bezwaar: was de studie wel goed uitgevoerd?). Bij combinatie van de gegevens van deze vergelijkbare studies bleek de betere overleving wel significant te zijn.

Gezien het grote belang voor de patiënten, hebben de nefrologen in DCR toen besloten dat deze nieuwe behandeling de standaard moest worden voor al onze patiënten. Daarbij beschikte DCR al over een waterinstallatie waarmee ultrapuur water kon worden gemaakt en hadden we dialysemachines waarbij hoog-volume (>22 liter per behandeling) hemodiafiltratie kon worden uitgevoerd. Ook was het aannemelijk dat HDF beter kon zijn omdat grotere “afvalmoleculen” met deze techniek konden worden verwijderd terwijl deze met hemodialyse in het lichaam achterblijven.

Vanaf voorjaar 2014 boden we deze techniek aan onze patiënten aan. Hieronder ziet u het percentage HDF-patiënten per jaar in ons centrum. Dat we niet altijd 100% van de patiënten hebben behandeld met HDF komt omdat een enkele patiënt deze therapie niet wenste te krijgen en omdat sommige patiënten onvoldoende bloedaanbod hadden voor de nieuwe therapie: de bloedpomp van de dialysemachine moet namelijk op een hoge pompsnelheid worden gezet voor de HDF-behandeling. Gezien de goede resultaten zullen we uiteraard de hemodiafiltratie therapie continueren in ons centrum.

Jaar201420152016201720182019202020212022
Patiënten op HDF in DCR90%95%95%100%100%100%91%95%87%
Hemodiafiltratie therapie