"Green nephrology"

In het kader van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen is de afgelopen jaren gekeken waar verbetering kon plaatsvinden in de zin van minder gebruik van gas, elektriciteit en water. Met goede isolatie, dubbel glas en vloerverwarming en dankzij betere temperatuur-instelling van het gebouw alsook glasfolie kon het gasverbruik worden teruggebracht.

Het merendeel van de lampen in Dialysecentrum Ravenstein zijn vervangen door LED-verlichting wat resulteert in een lager elektriciteitsverbruik.

Hemodialysebehandeling is een proces waarbij veel water en elektriciteit wordt gebruikt. De waterinstallatie, die zuiver water (permeaat) maakt voor de hemodialyse behandeling, is de AquaA van de firma Fresenius. Deze installatie produceert vraag gestuurd permeaat. Dit betekent dat de AquaA afhankelijk van de vraag naar permeaat (het aantal actieve behandelingen) de benodigde hoeveelheid gezuiverd water produceert. Met de ECO modus verbruikt de installatie ongeveer de helft aan energie.

M.b.t. het waterverbruik staat het rendement van de installatie ingesteld op 85% (Maximaal). Dit betekent dat de AquaA van het binnenkomende water 85% permeaat maakt en 15% concentraat wat naar de afvoer gaat. Concentraat van de AquaA2 en niet gebruikt permeaat vanuit de ringleiding gaan terug naar de breektank van de AquaA. Deze worden in de breektank van de AquaA gemengd met vers onthard water en gaan opnieuw het proces in.

De komende jaren zullen we samen met de firma Fresenius kijken of meer besparing is te realiseren op het gebruik van elektriciteit en water.