VMS- certificaat behaald

Dialysecentrum Ravenstein heeft naast het HKZ- certificaat nu ook het HKZ VMS- certificaat behaald. Dat wil zeggen dat Dialysecentrum Ravenstein voldoet aan de basiseisen waaraan het veiligheidsmanagementsysteem moet voldoen. Dit is het systeem waarmee zorginstellingen veiligheidsrisico’s signaleren, verbeteringen doorvoeren en beleid vastleggen, evalueren en aanpassen.

 

Comments are closed.