Privacybeleid voor patiënten, die behandeld worden in ons centrum

Op 25 mei 2018 is de nieuwe privacy wetgeving in Europa van kracht (AVG) geworden. In deze brief stellen wij u op de hoogte van het privacybeleid in ons centrum. Tevens staat in deze brief hoe u uw medische gegevens kan opvragen.

Uw privacy en uw persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens en medische gegevens slaan wij digitaal op. Dit doen wij om goede zorg aan u te kunnen verlenen. Het verwerken van uw gegevens doen wij volgens ons privacy- en dataveiligheidsbeleid. Omdat u een behandelrelatie met ons heeft, gaat u impliciet akkoord met de opslag van deze gegevens.

Hieronder staat hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan. Het klinkt soms wat formeel. Maar de wet schrijft ons voor om het zo expliciet te vermelden.

 • Uw persoongegevens slaan wij op en gebruiken we zodat wij goede zorg aan u kunnen verlenen.
 • Uw gegevens geven wij alleen door aan derden als dat nodig is voor het leveren van goede zorg. Indien hiervoor op basis van de wet specifieke toestemming is vereist, vragen we die vooraf aan u.
 • Uw gegevens verwerken wij op basis van de behandelovereenkomst zoals beschreven in de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO).
 • U kunt onderdelen van uw persoonsgegevens bekijken. Wilt u ons dan een schriftelijk verzoek sturen ?
 • Als u vindt dat de gegevens, die wij van u hebben opgeslagen, niet correct zijn, mag u ons schriftelijk vragen om uw gegevens aan te passen.
 • U kunt ons vragen om uw persoonsgegevens te wissen. Als wij dit doen kunnen wij (mogelijk) niet langer verantwoorde zorg aan u verlenen. De WGBO vereist een bewaartermijn van 15 jaar. Daarom slaan we uw gegevens in dat geval op in een inactief archief, onzichtbaar en onbruikbaar voor de normale gebruiker.
 • U kunt uw toestemming tot onze verwerking van uw persoonsgegevens intrekken. Wij kunnen dan (mogelijk) geen verantwoorde zorg garanderen. Wij slaan uw gegevens in dat geval op in een inactief archief. (zie boven)
 • U kunt bij ons bezwaar maken als u het niet eens bent met de manier waarop wij uw persoonsgegevens verwerken.
 • U krijgt bericht van ons als er iets mis is gegaan met uw persoongegevens.
 • Uw gegevens verwerken wij niet langer dan nodig is voor het leveren van goede zorg. Wij houden ons aan de bewaartermijnen van de WGBO.
 • Het bovenstaande geldt ook voor persoonsgegevens die wij via derden ontvangen.

Uw belangrijkste medische informatie

Wij kunnen uw belangrijkste medische informatie aanbieden op een USB-stick. Als u deze stick aansluit op de computer, kunt u de gegevens inzien. Het zijn pdf-bestanden. De volgende gegevens kunnen wij op deze beveiligde stick zetten:

1. Uw laatste jaarcontrolebrief
2. Uw dialyseprotocol
3. Uw medicatievoorschrift
4. Uw laatste laboratoriumresultaten
5. De uitslag van uw laatste longfoto
6. Algemene informatie over Dialysecentrum Ravenstein

Van belang is dat deze gegevens een momentopname laten zien. Als het dialysevoorschrift verandert of als uw medicatie wordt gewijzigd, dan is de informatie niet meer actueel.

Mocht u nog vragen hebben, laat ons deze dan s.v.p. weten via het contactformulier of bel ons op 0486-417120

Welke persoonlijke gegevens verzamelen we via de website

Contactformulier

Als u gebruik maakt van het contactformulier dan stuurt u per e-mail gegevens op naar ons. U kan zelf bepalen welke gegevens u via het contactformulier deelt. Telefoonnummer en e-mail worden gebruikt om contact met u op te nemen. Door gebruik te maken van het contactformulier gaat u akkoord met het opslaan en afhandelen van de door uw verstrekte gegevens.

ECB Verklaring AVG

De ECB (European Certification Bureau Nederland) verklaart dat Dialysecentrum Ravenstein voldoet aan de eisen gesteld in het portaal ‘Waveland dataveiligheid’ ter invulling van de wettelijke verplichtingen voortkomend uit Verordening EU 2016/679 “Algemene Verordening Gegevensbescherming”.

Certificaat uitgegeven door het European Certification Bureau Nederland BV